Psycholog Gdynia | OfertaPsycholog Gdynia | Metoda PracyPsycholog Gdynia | O SobiePsycholog Gdynia | DesiderataPsycholog Gdynia | LinkiPsycholog Gdynia | Kontakt  
Psycholog Gdynia - Psycholog mgr Sabina Lenart
  Psycholog Gdynia | Strona Główna  
 
  Psycholog Gdynia | Kontakt

Gabinet mieści się w Gdyni,
w Przychodni Lekarskiej
przy ul. Wejherowskiej 59.

Osoby zainteresowane
proszę o kontakt telefoniczny
tel. (+48) 503 622 583
w celu ustalenia daty
wstępnej konsultacji.

więcej

  Psycholog Gdynia | Metoda pracy
Psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym, będącym integralnym ujęciem różnych szkół psychoanalitycznych. Stawia sobie za cel częściową reorganizację struktury psychicznej pacjenta i uzyskanie znaczącej redukcji objawów chorobowych.
Psychoterapia to zajmowanie się życiem psychicznym. Polega na wspólnym odkrywaniu nieświadomych potrzeb, wzorców zachowań
i przekonań, które wpływają na nasze życie powodując cierpienie. Terapeuta działając w sposób niedyrektywny i przestrzegając w pracy zasad neutralności i poufności, pozwala pacjentowi najpełniej jak to możliwe zrozumieć jego świat wewnętrzny, związki między tym, co dzieje się w życiu psychicznym a bieżącym życiem. Istotne jest tu interpretacyjne ujęcie nieświadomych mechanizmów obronnych, lęków, snów. Dzięki psychoterapii możliwe jest lepsze rozumienie siebie i tego, co leży u źródła objawów.

Psychoterapia jest wskazana dla pacjentów, których objawy wynikają
z problemów natury psychicznej, np. nieświadomych konfliktów wewnętrznych.

Zakres leczenia:
- zaburzenia lękowe, objawy nerwicowe
- zaburzenia psychosomatyczne, np. bóle psychogenne
- trudności w relacjach z innymi
- zaburzenia adaptacyjne, urazowe doświadczenia
- zaburzenia nastroju, depresja
- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
- zaburzenia osobowości
- kryzysy życiowe

Psychoterapia jest formą leczenia pomocną w powyższych sytuacjach, ale może też być fascynującą przygodą dla każdego, podróżą w głąb siebie, do której serdecznie Was zapraszam.

Sabina Lenart
Psycholog Gdynia - Psycholog mgr Sabina Lenart
 
2007 ©  Psycholog Gdynia - Gabinet Psychologiczny mgr Sabina Lenart